Video bản tin tài chính


Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 10.10.2017

Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 9.10.2017

Bản tin Tài chính kinh doanh tối 6.10.2017

Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 5.10.2017

Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 18.9.2017