Danh Sách Các Công Việc Tài Chính

Posted by TranceM2 on

Các chuyên gia tài chính thường làm việc trong ngân hàng, các công ty đầu tư, chính phủ, tổ chứ phi lợi nhuận và các công ty bảo hiểm. Hầu hết các vị trí đều yêu cầu bằng cử nhân và các chứng nhận bổ sung và giấy phép tùy vào chức danh công việc. Những công việc tài chính bao gồm nhà phân tích tài chính, đại lý dịch vụ tài chính, nhà phân tích ngân sách và chuyên gia tư vấn tài chính.

Nhà phân tích tài chính

Nhiệm vụ của nhà phân tích tài chính là nghiên cứu xu thế nền kinh tế, báo cáo tài chính và gặp gỡ các nhà đầu tư để giải trình các khuyến nghị đầu tư. Họ cũng phân tích tỉ suất của trái phiếu, cổ phiếu và các nguồn đầu tư khác của cá nhân và doanh nghiệp. Nhiều vị trí đầu vào yêu cầu bằng cử nhân ngành kế toán, kinh doanh, tài chính hoặc thống kê. Các vị trí quản lý và điều hành đòi hỏi trình độ thạc sĩ tài chính hoặc quản trị kinh doanh. Theo Văn phòng thống kê lao động của Hoa Kỳ, mức lương trung bình của nhà phân tích tài chính là 74.350 đô la vào tháng 5/2010.

Chứng khoán, Hàng hóa và Đại lý dịch vụ tài chính

Chứng khoán, hàng hóa và đại lý dịch vụ tài chính tư vấn khách hàng về việc mua bán cổ phiếu và trái phiếu. Họ cũng cung cấp những cho công ty những thông tin chào bán và sát nhập công khai. Đại lý dịch vụ tài chính bao gồm nhà môi giới và các ngân hàng đầu tư. Theo Văn phòng thống kê lao động, ngành chứng khoán, hàng hóa và đại lý dịch vụ tài chính kiếm trung bình 70.190 đô la vào tháng 5/2010. Để bảo đảm việc làm trong những vị trí này, bạn cần tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh, tài chính, hoặc kế toán. Các vị trí chuyên môn cao hơn yêu cầu bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh.

Nhà phân tích ngân sách

Nếu như bạn có hứng thú với các con số và việc phân tích dữ liệu tài chính, hãy cân nhắc về việc trở thành nhà phân tích ngân sách. Những chuyên gia tài chính này phát triển ngân sách của công ty, quản lý chi tiêu của doanh nghiệp và phân tích nhu cầu tài chính trong tương lai. Nhà phân tích ngân sách cũng tư vấn cho các công ty về những phương pháp tốt nhất để nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Văn phòng thống kê lao động cho biết mức lương trung bình ở vị trí này là 68.200 đô la, số liệu tháng 5/2010. Mặc dù vị trí này chỉ đòi hỏi bằng cử nhân ở các lĩnh vực tài chính nhưng một số nhà tuyển dụng vẫn ưu ái những ứng viên có trình độ thạc sĩ.

Cố vấn tài chính cá nhân

Các cố vấn tài chính cá nhân thường gặp gỡ khách hàng để thảo luận về mục tiêu tài chính và đầu tư nghiên cứu. Họ cũng chuyên về quản lý tài khoản của khách hàng và hướng dẫn khách hàng về những lựa chọn đầu tư. Nhiều nhà cố vấn tài chính chuyên về những lĩnh vực hưu trí và quản lý rủi ro. Những ai đang tìm kiếm một công việc như nhà cố vấn tài chính phải có bằng cử nhân các ngành liên quan đến tài chính. Theo Văn phòng thống kê lao động, các cố vấn tài chính đã kiếm được 64.750 đô la một năm.