Category Archives

9 Articles

Nghề tài chính ngân hàng

Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Tài Chính

Posted by TranceM2 on

 

Trợ lý tài chính là nhân viên sơ cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị các bảng tính tài chính, báo cáo và đề xuất lên các nhà quản lý có thâm niên và cấp cao. Bạn cần có bằng cử nhân ngành tài chính cùng với hai năm kinh nghiệm ở những công việc có liên quan để trở thành trợ lý tài chính. Văn phòng thống kê lao động cho biết các trợ lý tài chính nằm trong số 10% những người được trả lương thấp nhất trong ngành tài chính, mức lương họ được nhận ít hơn 56.120 đô la mỗi năm, số liệu vào tháng 5/2010.

Trả lời các câu hỏi

Các trợ lý tài chính thường được yêu cầu trả lời những câu hỏi trực tiếp từ các bên liên quan trong công ty như nhân viên ngân sách hoặc các nhà quản lý cấp cao hoặc cơ quan bên ngoài như khách hàng hoặc nhà cung cấp. Họ phải nắm rõ những chính sách và thủ tục của công ty, làm quen với những luật lệ có liên quan như Luật bảo mật dữ liệu và có thể trích dẫn những tài liệu này trong quá trình giao dịch với mọi người. Thái độ thân thiện với khách hàng và khả năng kiềm chế áp lực là vô giá với ngành nghề này.

Thực hiện tính toán

Các trợ lý tài chính áp dụng những kiến thức cơ bản về tính toán khi xử lý các tài liệu tài chính như biên bản, ước tính chi phí thường xuyên hoặc phân tích phương sai. Họ xử lý các số liệu nhằm hỗ trợ các giao dịch tài chính của các nhân viên cấp cao. Về phần các nhà quản lý, các nhà cung cấp và khách hàng thì một trợ lý tài chính có nhiệm vụ hoàn tất những bản phân tích tài chính cơ bản. Họ phải lọc thông qua những số liệu khổng lồ để xác định các thông tin có liên quan để ngoại suy các con số tính toán chính xác. Các tính toán thông thường bao gồm giá trị hiện tại, gía trị phần trăm của một năm và lợi tức đầu tư.

Tham gia nhóm

Với tư cách là người tham gia, một trợ lý tài chính phải tổ chức và quản lý khối lượng công việc của mình để lập báo cáo tài chính kịp thời và đem lại tỉ trọng cho nhóm của mình. Các chuyên gia này thường được yêu cầu tham gia vào các cuộc họp tài chính, ghi lại các cuộc thảo luận, những quyết định được đưa ra và các bước tiếp theo. Nhưng không vì thế mà họ chỉ là những người tham dự thụ động. Họ làm nổi bật những gì không hoạt động trong nội bộ và đề xuất những thay đổi cải thiện chất lượng, độ chính xác và hiệu suất. Họ tham gia rất tích cực vào việc lập ngân sách và lập các khoản nợ vào cuối năm.

Duy trì hồ sơ

Các trợ lý tài chính thường chịu trách nhiệm việc nhập những dữ liệu vào các gói phần mềm máy tính. Bởi vì họ thường làm việc trong những căn phòng nhỏ nên họ cần chịu được tiếng ồn khi thực hiện, phát triển và duy trì các bảng tính tài chính. Hầu hết công việc trong ngày của họ là làm việc trên máy tính, thậm chí khi họ duy trì các hồ sơ phi dữ liệu như bản ghi bộ phận, chi phí nhân viên và các khoản bổ sung. Họ kiểm tra định kỳ công việc của mình, kiểm tra tính chính xác, xác định sai sót và đối chiếu những khác biệt.

Nghề tài chính ngân hàng

Danh Sách Các Công Việc Tài Chính

Posted by TranceM2 on

Các chuyên gia tài chính thường làm việc trong ngân hàng, các công ty đầu tư, chính phủ, tổ chứ phi lợi nhuận và các công ty bảo hiểm. Hầu hết các vị trí đều yêu cầu bằng cử nhân và các chứng nhận bổ sung và giấy phép tùy vào chức danh công việc. Những công việc tài chính bao gồm nhà phân tích tài chính, đại lý dịch vụ tài chính, nhà phân tích ngân sách và chuyên gia tư vấn tài chính.

Nhà phân tích tài chính

Nhiệm vụ của nhà phân tích tài chính là nghiên cứu xu thế nền kinh tế, báo cáo tài chính và gặp gỡ các nhà đầu tư để giải trình các khuyến nghị đầu tư. Họ cũng phân tích tỉ suất của trái phiếu, cổ phiếu và các nguồn đầu tư khác của cá nhân và doanh nghiệp. Nhiều vị trí đầu vào yêu cầu bằng cử nhân ngành kế toán, kinh doanh, tài chính hoặc thống kê. Các vị trí quản lý và điều hành đòi hỏi trình độ thạc sĩ tài chính hoặc quản trị kinh doanh. Theo Văn phòng thống kê lao động của Hoa Kỳ, mức lương trung bình của nhà phân tích tài chính là 74.350 đô la vào tháng 5/2010.

Chứng khoán, Hàng hóa và Đại lý dịch vụ tài chính

Chứng khoán, hàng hóa và đại lý dịch vụ tài chính tư vấn khách hàng về việc mua bán cổ phiếu và trái phiếu. Họ cũng cung cấp những cho công ty những thông tin chào bán và sát nhập công khai. Đại lý dịch vụ tài chính bao gồm nhà môi giới và các ngân hàng đầu tư. Theo Văn phòng thống kê lao động, ngành chứng khoán, hàng hóa và đại lý dịch vụ tài chính kiếm trung bình 70.190 đô la vào tháng 5/2010. Để bảo đảm việc làm trong những vị trí này, bạn cần tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh, tài chính, hoặc kế toán. Các vị trí chuyên môn cao hơn yêu cầu bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh.

Nhà phân tích ngân sách

Nếu như bạn có hứng thú với các con số và việc phân tích dữ liệu tài chính, hãy cân nhắc về việc trở thành nhà phân tích ngân sách. Những chuyên gia tài chính này phát triển ngân sách của công ty, quản lý chi tiêu của doanh nghiệp và phân tích nhu cầu tài chính trong tương lai. Nhà phân tích ngân sách cũng tư vấn cho các công ty về những phương pháp tốt nhất để nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Văn phòng thống kê lao động cho biết mức lương trung bình ở vị trí này là 68.200 đô la, số liệu tháng 5/2010. Mặc dù vị trí này chỉ đòi hỏi bằng cử nhân ở các lĩnh vực tài chính nhưng một số nhà tuyển dụng vẫn ưu ái những ứng viên có trình độ thạc sĩ.

Cố vấn tài chính cá nhân

Các cố vấn tài chính cá nhân thường gặp gỡ khách hàng để thảo luận về mục tiêu tài chính và đầu tư nghiên cứu. Họ cũng chuyên về quản lý tài khoản của khách hàng và hướng dẫn khách hàng về những lựa chọn đầu tư. Nhiều nhà cố vấn tài chính chuyên về những lĩnh vực hưu trí và quản lý rủi ro. Những ai đang tìm kiếm một công việc như nhà cố vấn tài chính phải có bằng cử nhân các ngành liên quan đến tài chính. Theo Văn phòng thống kê lao động, các cố vấn tài chính đã kiếm được 64.750 đô la một năm.

Nghề tài chính ngân hàng

Kỹ Năng Trong Công Việc Tài Chính

Posted by TranceM2 on

 

Cho dù bạn vừa tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính hoặc là một chuyên gia lĩnh vực tài chính với hơn năm năm kinh nghiệm thì những kỹ năng chủ chốt là yếu tố vô cùng cần thiết với các ngành liên quan đến tài chính. Các chuyên gia tài chính làm việc ở nhiều khu vực bao gồm bệnh viện, cơ quan chính phủ, các công ty đầu tư, công ty quản lý và ngân hàng. Theo Văn phòng thống kê lao động, nhân viên tài chính là vị trí cấp đầu trong lĩnh vực này. Nhiều vị trí yêu cầu kinh nghiệm hơn như nhà quản lý tài chính và giám đốc tài chính của các công ty.

Kỹ năng định lượng

Các chuyên gia tài chính cần có một nguồn kiến thức sâu và rộng về toán học bao gồm việc thực hiện báo cáo tài chính, bảng cân đối và báo cáo thu nhập. Họ phải có kỹ năng đọc những thuật ngữ tài chính khác nhau và giải thích những bản báo cáo này cho các nhân viên. Nhiều công việc tài chính bao gồm xem xét báo cáo tài chính và tìm phương pháp giảm thiểu chi phí. Các công việc tài chính trong ngân hàng sẽ gồm có việc tính toán và xử lý tiền. Trong một công ty môi giới, các chuyên gia tài chính thường chịu trách nhiệm về các đơn đặt hàng mua cổ phiếu, tính toán thuế chuyển nhượng và chuyển tiền lãi cho khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp

Các công việc tài chính yêu cầu kỹ năng giao tiếp về bàn luận các chính sách cũng như thủ tục với nhân viên và khách hàng. Các chuyên gia tài chính có thể trình bày với nhân viên và giải thích về lợi nhuận hoặc thất thoát của công ty. Các vị trí tài chính trong ngân hàng hoặc công ty đầu tư bao gồm việc giao tiếp với khách hàng thường xuyên và trả lời câu hỏi liên quan đến giao dịch tài chính. Trong các cuộc họp và sự kiện, các chuyên gia tài chính cấp cao trình bày về mặt sức khỏe tài chính của công ty với các nhân viên, hội đồng quản trị và các khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng công nghệ

Trong ngành tài chính, các nhân viên thực hiện các bản báo cáo tài chính bằng cách sử dụng phần mềm tính toán và các công nghệ khác. Các chuyên gia tài chính cần có hiểu biết về việc sử dụng công nghệ để có thể truy cập và tạo ra những thay đổi với các bản báo cáo quan trọng bao gồm ngân sách, đơn hàng và tài khoản khách hàng. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng nghiên cứu cách sử dụng của những phần mềm khác nhau có thể duy trì dữ liệu tài chính và truyền tải thông tin đến các khách hàng và nhân viên.

Kỹ năng phân tích

Các chuyên gia tài chính phân tích xu hướng thị trường để đưa ra những dự báo về kinh doanh, ngành nghề và điều kiện kinh tế. Cùng với việc quản lý các vấn đề tài chính của công ty, các nhà quản lý tài chính và các nhà điều hành thực hiện phân tích dữ liệu và tư vấn cho các nhà quản lý về cách tăng lợi nhuận. Đối với các công ty đầu tư, nhân viên tài chính thường chịu trách nhiệm cho việc để xuất thời gian đầu tư đến các nhân viên, khách hàng. Họ cũng kết hợp chặt chẽ với các nhà điều hành bằng cách hỗ trợ trong việc đưa ra những quyết định về tài chính của công ty.

 

Nghề tài chính ngân hàng

Mức Lương Của Nhà Phân Tích Ngân Hàng Thương Mại

Posted by TranceM2 on

Nhà phân tích ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ kiểm tra tình trạng tài sản, đánh giá những cơ hội và đo tỉ lệ rủi ro trong những danh mục đầu tư của các ngân hàng. Họ làm việc dựa trên những báo cáo tài chính và các mô hình nhằm dự đoán lợi nhuận, họ còn đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn công tác quản lý. Các ngân hàng thương mại yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Mức độ đền bù phụ thuộc vào khu vực, kinh nghiệm và các yếu tố khác.

Lương

Văn phòng thống kê lao động phân loại các nhà phân tích ngân hàng thương mại thành một bộ phận của nhóm phân tích tài chính. Báo cáo thống kê việc làm vào tháng 5/2011 cho biết mức lương trung bình năm của nhà phân tích tài chính là 75.650 đô la. Trong đó có 25% các nhà phân tích có thu nhập thấp nhất là 57.900 đô la trở xuống, trong khi 25% các nhà phân tích có thu nhập cao là 101.120 đô la. Dẫn đầu là 10% các nhà phân tích có thu nhập vượt quá 145.580 đô la hằng năm.

Khu vực

Khu vực hay vị trí làm việc là yếu tố chính trong vấn đề lương bổng của các nhà phân tích ngân hàng thương mại. Các vùng bờ biển phía Tây và Đông Bắc thường trả cho nhân viên mức lương cao nhất. Theo Văn phòng thống kê lao động, các ngân hàng thương mại ở New York đã trả mức lương trung bình cho các nhà phân tích là 110.450 đô la, theo sau là Connecticut với 106.170 đô la và Oregon là 104.370 đô la. Ngược lại, các ngân hàng thương mại ở Nam Dakota đã trả cho các nhà phân tích mức lương thấp nhấp là 61.660 đô la hằng năm, ở mức cao hơn có Arizona là 65.660 đô là và ở Louisiana là 65.780 đô la.

Các nhân tố bổ sung

Loại hình ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong chế độ lương của các nhà phân tích. Các ngân hàng trung ương và khu vực tiền tệ là những nhà tuyển dụng quy mô lớn nhất, họ phải trả lương nhiều hơn để thu hút nhân tài và duy trì tính cạnh tranh. Các ngân hàng cộng đồng có xu hướng trả lương ít hơn vì quy mô của họ nhỏ và cung cấp ít các dịch vụ và sản phẩm. Đào tạo và bằng cấp cũng quan trọng không kém. Các nhà phân tích thường được yêu cầu chứng nhận về trình độ thạc sĩ ngành tài chính hoặc thạc sĩ quản trị kinh doanh. Theo Bản chỉ dẫn tiền lương của công ty tài chính kế toán Robert Half năm 2012, các chuyên gia phân tích phải có chứng chỉ về Kế toán viên công chúng hoặc chứng chỉ Nhà phân tích chuyên nghiệp để được mức phí bảo hiểm ít nhất là từ 5 đến 10 năm.

Triển vọng

Văn phòng thống kê lao động dự báo sự tăng trưởng mạnh mẽ đối với các nhà phân tích tài chính làm việc trong ngành ngân hàng thương mại như việc nền kinh tế nổi lên sau những cuộc khủng hoảng. Danh mục đầu tư của các ngân hàng thương mại lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng ngành này đang có dấu hiệu của sự phục hồi. Các nhà phân tích đóng một vai trò chủ chốt khi các ngân hàng toàn cầu tìm cách tái tăng trưởng tài sản và nâng cao phương án đòn bẩy và khả năng cho vay. Văn phòng thống kê lao động dự đoán mức tăng trưởng của các nhà phân tích tài chính sẽ đạt 23% giai đoạn 2010-2020, số liệu được so sánh với mức trung bình là 14% của tất cả các ngành cùng thời kỳ.

Nghề tài chính ngân hàng

Những Kỹ Năng Cần Thiết Để Trở Thành Một Nhà Quản Lý Tài Chính

Posted by TranceM2 on

Các nhà quản lý tài chính có nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo những hoạt động liên quan đến tài chính của một tổ chức. Các chuyên gia này quản lý nhân viên kế toán và tài chính, phân tích xu hướng tài chính trong ngành nghề, viết báo cáo và ngân sách, đồng thời giúp đỡ các nhà lãnh đạo trong việc đưa ra những quyết định quan trọng cho tổ chức. Các nhà quản lý tài chính cần được đào tạo, có kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất riêng để thành công.

Đào tạo

Hầu hết các nhà quản lý tài chính có ít nhất trình độ cử nhân một trong các ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc các ngành kỷ luật có liên quan. Nhiều người tiếp tục học theo học để lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh hoặc tài chính. Nhiều người khác theo học các chứng chỉ khác như Kế toán công chúng hoặc Nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp nhằm nâng cao những cơ hội thăng tiến và có những công việc mới.

Thuộc tính cá nhân

Các nhà quản lý tài chính cần khá nhiều phẩm chất cá nhân để thành công trong công việc. Kỹ năng được xem xét đầu tiên là kỹ năng phân tích, để trở thành một nhà quản lý tài chính bạn cần có khả năng phân tích tình hình hoạt động của tổ chức cơ quan, đồng thời biết cách điều chỉnh sao cho hợp lý. Nhà quản lý tài chính  cũng phải làm việc tỉ mỉ có định hướng và có kỹ năng tốt về toán học để đảm bảo độ chính xác của các bản báo cáo tài chính. Kỹ năng giao tiếp thành thạo  chính là kỹ năng rất quan trọng để các nhà quản lý tài chính truyền đạt thông tin đến nhân viên và các nhà lãnh đạo một cách rõ ràng, hợp lý và chính xác.

Đạo đức nghề nghiệp

Các nhà quản lý tài chính cần có đạo đức nghề nghiệp để giúp họ điều hướng thông qua công việc và trách nhiệm khác nhau. Họ có thể dành nhiều năm để xem xét các báo cáo tài chính với vị trí là kế toán hoặc nhân viên tài chính trước khi thăng tiến làm quản lý tài chính. Trong suốt khoảng thời gian bận rộn, chẳng hạn như thời gian thuế hoặc khi đến hạn báo cáo hàng quý, họ có thể phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường để đáp ứng kịp thời hạn. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu kinh nghiệm cụ thể trong ngành vì mỗi ngành nghề đều có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng khác nhau. Và những yêu cầu này thường hướng các nhà quản lý tài chính tham gia những khóa đào tạo để duy trì sự thay đổi thủ tục trong ngành tài chính và kế toán.

Sự nghiệp và lương bổng

Theo Văn phòng thống kê lao động, số việc làm của nhà quản lý tài chính được dự đoán tăng trưởng 9% giai đoạn 2010-2020. Mặc dù sự tăng trưởng này chậm hơn so với mức trung bình của các ngành khác nhưng nó có thể thay đổi. Triển vọng ngành sẽ ở mức tốt nhất với những ai có trình độ và được đào tạo chuyên nghiệp vì các công ty phải tuân theo những quy định khắt khe và tìm kiếm các nhà quản lý tài chính có kỹ năng cao để giúp họ. Theo Văn phòng thống kê lao động, trong số 484.910 các quản lý tài chính ở Hoa Kỳ tính đến 2012, mức lương trung bình của họ là 123.260 đô la một năm.

Nghề tài chính ngân hàng

Ưu Điểm Và Khuyết Điểm Của Ngành Dịch Vụ Tài Chính

Posted by TranceM2 on

Ngành dịch vụ tài chính đang trong chế độ tăng trưởng qua nhiều thập kỷ. Xu hướng toàn cầu hóa của thị trường cũng góp phần sau sự phát triển của ngành nghề này cùng với các nhà đầu tư ở những quốc gia nhiều nguồn tài nguyên ngân hàng và cơ hội đầu tư hơn bao giờ hết. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 đã tạo ra một bước tiến tạm thời với sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính, thế nhưng nhu cầu về các chuyên gia tài chính sẽ hồi phục khi chu kỳ kinh tế xuống dốc và bắt đầu quay trở lại.

Nguồn thu nhập tiềm năng lớn

Ngành dịch vụ tài chính cung cấp một số vị trí với thu nhập lên đến sáu chữ số. Nhiều công việc dịch vụ tài chính có mức lương cộng thêm hoa hồng nên thu nhập thường nhiều hơn so với mức trung bình. Theo Văn phòng thống kê lao động, các đại lý và môi giới trong ngành dịch vụ tài chính kiếm trược trung bình 71.720 đô la vào năm 2012. Văn phòng thống kê lao động cũng cho biết các nhà quản lý tài chính đã kiếm được thu nhập khá thoải mái là 109.740 đô la vào năm 2012.

Giờ làm việc thông thường, Điều kiện làm việc lý tưởng

Trong khi một vài công ty môi giới và đại lý tài chính thực sự làm việc trong các kho kinh doanh của một số sàn giao dịch, đại đa số các nhân viên ngành dịch vụ tài chính làm việc tại bàn ở các văn phòng kiểm soát khí hậu ở những thành phố trong cả nước. Hầu hết nhân viên dịch vụ tài chính cũng yêu thích sự thoải mái khi làm việc giờ giấc thông thường. Thị trường chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ mở cửa từ 8h30 đến 15h – thời gian trung tâm và vẫn nhận được đầy đủ các khoản tiền khi nghỉ lễ.

Áp lực

Hầu hết các vị trí ngành dịch vụ tài chính có nhịp độ rất cao và căng thẳng. Các nhà phân tích và thương nhân tài chính thường được đánh giá dựa trên hiệu suất công việc, một cuộc gọi có phản hồi xấu cũng có thể gây tác động lớn đến thu nhập và công việc họ đang làm. Các đại lý và môi giới thường kiếm được tỉ lệ phần trăm đáng kể từ nguồn thu nhập của họ – nhờ đó khách hàng có thể mở tài khoản, thu hút, mua bán các sản phẩm đầu tư. Nhiều công ty có hạn ngạch cho nhân viên và nhân viên thường cảm thấy áp lực liên quan đến việc thực hiện hạn ngạch hoặc cố gắng giữ được công việc.

Công nghiệp chu kỳ

Một khía cạnh khác trong ngành dịch vụ tài chính là về vấn đề an ninh công việc. Các dịch vụ tài chính là ngành công nghiệp theo chu kỳ. Các ngân hàng và môi giới có xu hướng thuê mướn khi nền kinh tế bùng nổ và thị trường ngày càng gia tăng. Và sau đó họ làm giảm đi một tỉ lệ đáng kể về nhân viên trong suốt chu kỳ suy thoái kinh tế. Mặc dù các nhà phân tích tài chính cấp cao và các đại lý ít khi tham gia vào việc sa thải đồng loạt, thế nhưng rất ít việc làm trong ngành dịch vụ tài chính thực sự được đảm bảo trong nền kinh tế suy giảm trầm trọng.

Nghề tài chính ngân hàng

Những Mặt Thuận Lợi Trong Ngành Ngân Hàng

Posted by TranceM2 on

Khi bạn thực hiện một số nghiên cứu về ngân hàng trong cộng đồng, bạn có thể sẽ tìm thấy nhiều người đã kinh doanh trong suốt thập kỷ qua. Ngành ngân hàng đã tồn tại nhiều thế kỷ và được dự đoán sẽ trở thành một phần quan trọng của xã hội trong tương lai gần. Thế nhưng sự bền vững của ngành và những triển vọng tích cực sẽ tạo ra nhiều công việc không phải là lợi thế với ngành ngân hàng.

Đáp ứng về nghề nghiệp

Ngân hàng là lựa chọn nghề nghiệp khá hoàn hảo với những ai muốn làm việc giúp đỡ vì cộng đồng. Các ngân hàng thường đóng vai trò quan trọng trong xã hội bằng cách bảo vệ, đầu tư và cho vay tiền. Nhiều ngân hàng có vai trò trực tiếp trong việc giúp đỡ khách hàng thực hiện những quyết định quan trọng trong cuộc sống như tiết kiệm tiền học đại học, mua nhà và những kế hoạch kinh doanh và nhu cầu nghỉ hưu. Các ngân hàng cũng có nhiều cơ hội để thực hiện những mong muốn của người dân. Ngân hàng TD cho biết hằng năm có hàng triệu đô la gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng, các sự kiện tài trợ cộng đồng và khuyến khích nhân viên đóng góp tình nguyện cho cộng đồng của họ.

Lịch làm việc

Lịch làm việc ở ngân hàng cho phép được nghỉ vào buổi tối, cuối tuần và ngày lễ. Hiện nay có nhiều ngân hàng đang mở rộng chi nhánh tại các địa điểm đa dạng hơn như bên trong các cửa hàng tạp hóa và các nhà bán lẻ, điều này tạo cơ hội cho những ai muốn làm việc theo lịch trình thay thế. Một số ngân hàng như Ngân hàng Hoa Kỳ còn có chương trình lập kế hoạch linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động.

Đền bù

Chính sách đền bù có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí, thời gian và ngân hàng bạn chọn để làm việc. Tuy nhiên các ngân hàng thường trả mức lương mang tính cạnh tranh. Theo Văn phòng thống kê lao động Hoa Kỳ, vào năm 2010 có 10% cán bộ cho vay hàng đầu kiếm được hơn 112.370 đô la. Bên cạnh mức lương cơ bản, nhiều ngân hàng nhận được hoa hồng, thực hiện thêm nhiều ưu đãi và thưởng hằng năm. Theo Văn phòng thống kê lao động, các ngân hàng đầu tư cấp cao hoạt động trong lĩnh vực tài chính hoặc doanh nghiệp và nhận tiền thưởng vượt quá mức lương cơ bản của họ.

Lợi ích

Các ngân hàng thường có những gói lợi ích rất hấp dẫn. Ví dụ như Ngân Hàng Hoa Kỳ thường cung cấp các bảo hiểm về y tế, nha khoa và thị giác đến các ngân hàng và gia đình của họ. Công ty cũng cung cấp kê hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tàn tật và tài khoản chi tiêu linh hoạt đối với dịch vụ sức khỏe và cho trẻ em. Các quyền lợi khác mà ngân hàng cung cấp bao gồm thời gian trả lương, dịch vụ tài chính miễn phí, trợ giúp nhận con nuôi và tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Tiến bộ

Các ngân hàng có xu hướng cung cấp các chương trình giáo dục và hỗ trợ về học phí. Đạt được bằng cử nhân hoặc tiếp tục chương trình học chưa bao giờ là lãng phí thời gian trong ngành ngân hàng. Các công ty tài chính nổi tiếng về cung cấp những cơ hội tiến bộ. Văn phòng thống kê lao động cho biết nhiều ngân hàng đầu tư sử dụng chính sách “tiến lên hoặc lùi bước” với các ngân hàng mới thăng tiến hoặc chấm dứt sau 2,3 năm nhằm giữ cơ hội cho những ngân hàng mới gia nhập.

Nghề tài chính ngân hàng

Những Vị Trí Công Việc Khác Nhau Trong Ngân Hàng

Posted by TranceM2 on

Nếu bạn yêu thích môi trường làm việc cùng mọi người thì một vị trí ở ngân hàng có thể là những gì bạn đang tìm kiếm. Nhiều công việc ngân hàng yêu cầu bạn gặp gỡ khách hàng mỗi ngày. Những công việc khác cho phép bạn làm việc trong văn phòng và cách xa những đường dây giao dịch. Bất kể bạn nộp đơn cho vị trí nào thì công việc bạn làm cũng sẽ tác động đến một hoặc nhiều hơn các lĩnh vực dịch vụ tài chính như tài khoản khách hàng, khoản vay mua nhà hoặc cho vay doanh nghiệp nhỏ.

Các chuyên gia phân tích tài chính

Các chuyên gia phân tích tài chính thường tư vấn những khoản đầu tư cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ví dụ, họ có thể tư vấn cho khách hàng về cổ phiếu, trái phiếu có thể tiềm năng và tăng mức lương hưu và danh mục đầu tư hưu trí. Mặc dù họ thường xuyên làm việc tại văn phòng, nhưng họ có thể làm nhiều giờ hơn. Theo Văn phòng thống kê lao động Hoa Kỳ, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu bằng cử nhân cho vị trí chuyên gia phân tích với các ngành học như Kế toán, tài chính, thống kê hoặc kinh tế. Theo Văn phòng thống kê, mức lương trung bình năm của chuyên gia phân tích tài chính là 87.740 đô la, số liệu vào tháng 5/2011.

Giao dịch viên ngân hàng

Bằng tốt nghiệp trung học được yêu cầu đối với giao dịch viên ngân hàng. Giao dịch viên ngân hàng thường là những người đầu tiên mà khách hàng tiếp xúc khi vào ngân hàng. Ngoài việc xử lý giao dịch của khách hàng (thanh toán khoản vay, gửi tiết kiệm), các giao dịch viên thường trả lời những câu hỏi, giải thích vấn đề về khoản vay và chứng nhận tín dụng của khách hàng. Những kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt là yếu tố cần thiết để trở thành giao dịch viên chuyên nghiệp. Theo Văn phòng thống kê, các giao dịch viên ngân hàng kiếm được thu nhập trung bình năm là 25.510 đô la với tháng 5/2011.

Nhân viên vay vốn

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu nhân viên vay vốn làm việc với khách hàng ít nhất có bằng tốt nghiệp trung học. Theo Văn phòng thống kê, nhân viên vay vốn làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp hoặc khách hàng thương mại thì cần có bằng cử nhân. Tùy vào nhà tuyển dụng, các nhân viên vay vốn có thể được đào tạo lại sau khi tuyển dụng. Họ hoàn tất những nhiệm vụ như gặp gỡ khách hàng để xem lịch sử tài chính và xử lý các thủ tục cho vay. Văn phòng thống kê cho biết rằng vào tháng 5/2011, các nhân viên vay vốn đã nhận mức lương trung bình là 67.960 đô la.

Nhà quản lý tài chính

Nhà quản lý tài chính phải cần ít nhất là bằng cử nhân và có từ năm năm kinh nghiệm trở lên trong nhiều vai trò dịch vụ tài chính khác (kế toán, nhân viên vay vốn). Các hình thức công việc bạn phải thực hiện bao gồm phát triển và rà soát các báo cáo tài chính và ngân sách, quản lý và kiểm toán những lợi nhuận và thất thoát của tổ chức. Họ có thể giám sát kế toán và phân tích tài chính. Theo Văn phòng thống kê, các nhà quản lý tài chính có thu nhập trung bình năm là 120.450 đô la vào tháng 5/2011.

Nghề tài chính ngân hàng

Trách Nhiệm Của Một Giao Dịch Viên Ngân Hàng

Posted by TranceM2 on

Trách nhiệm của một giao dịch viên ngân hàng có thể khác nhau tùy vào ngân hàng bạn đang làm việc và thời gian bạn làm việc tại vị trí này. Bởi vì bạn là người mà khách hàng gặp đầu tiên khi bước vào ngân hàng nên việc có khả năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tốt có thể giúp bạn thành công khi trở thành một giao dịch viên.

Giao dịch tiến trình

Các giao dịch viên ngân hàng thường làm nhiệm vụ giao dịch tiến trình cho khách hàng. Ví dụ như họ sẽ kiểm tra tiền mặt và các lệnh chuyển tiền, gửi tiền vào tài khoản của khách hàng cũng như kiểm tra yêu cầu của khách hàng. Họ cũng chịu trách nhiệm kiểm tra nhận dạng khách hàng để xác minh khách hàng có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng hay không.

Trả lời yêu cầu

Khi khách hàng gọi điện đến các ngân hàng, giao dịch viên có thể chịu trách nhiệm tìm hiểu về thông tin tài khoản khách hàng và cung cấp câu trả lời đối với những câu hỏi đó. Ví dụ như giao dịch viên thường cho khách hàng biết số dư trong tài khoản, các khoản gửi tiền mới nhất và các lệnh rút tiền sẽ xóa tài khoản của họ với hối phiếu. Tại một số ngân hàng, các giao dịch viên có thể trả lời những câu hỏi khác nhau về tài khoản có sẵn tại ngân hàng.

Giám sát nhân viên

Nếu vị trí của họ đứng đầu trong các giao dịch viên, họ sẽ giám sát những người còn lại. Ví dụ như lên lịch làm việc, đào tạo giao dịch viên mới và chấp thuận cho những yêu cầu nghỉ phép của nhân viên. Ngoài ra, nếu khách hàng có phàn nàn về dịch vụ ngân hàng hoặc quá trình giao dịch, người đứng đầu trong các giao dịch viên sẽ làm làm việc cùng với khách hàng để giải quyết vấn đề.

Sự cân bằng chi phiếu

Vào cuối ngày làm việc, các giao dịch viên sẽ đếm lại chi phiếu của mình và bảo đảm rằng cân bằng giữa số tiền họ bắt đầu làm trong ngày và những giao dịch họ tiến hành với khách hàng. Nếu như chi phiếu không cân bằng, các giao dịch viên sẽ làm việc thêm giờ để tính toán lại các giao dịch và tiền mặt cho đến khi các chi phiếu cân bằng với nhau.

Cân nhắc

Theo Cục thống kê lao động của Hoa Kỳ, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu các giao dịch viên ngân hàng có ít nhất bằng tốt nghiệp trung học. Văn phòng thống kế lao động cũng cho biết mức lương trung bình năm của các giao dịch viên ngân hàng là 24.590 đô la vào tháng 5/2011. Hơn nữa, ngành giao dịch viên ngân hàng được dự đoán sẽ tăng trưởng xấp xỉ 1% giai đoạn 2010-2020. Một phần thiếu sự tăng trưởng có thể vì các ngân hàng thường sử dụng máy giao dịch tự động và nhiều khách hàng đang có xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến.