Daily Archives

One Article

Nghề tài chính ngân hàng

Những Kỹ Năng Cần Thiết Để Trở Thành Một Nhà Quản Lý Tài Chính

Posted by TranceM2 on

Các nhà quản lý tài chính có nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo những hoạt động liên quan đến tài chính của một tổ chức. Các chuyên gia này quản lý nhân viên kế toán và tài chính, phân tích xu hướng tài chính trong ngành nghề, viết báo cáo và ngân sách, đồng thời giúp đỡ các nhà lãnh đạo trong việc đưa ra những quyết định quan trọng cho tổ chức. Các nhà quản lý tài chính cần được đào tạo, có kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất riêng để thành công.

Đào tạo

Hầu hết các nhà quản lý tài chính có ít nhất trình độ cử nhân một trong các ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc các ngành kỷ luật có liên quan. Nhiều người tiếp tục học theo học để lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh hoặc tài chính. Nhiều người khác theo học các chứng chỉ khác như Kế toán công chúng hoặc Nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp nhằm nâng cao những cơ hội thăng tiến và có những công việc mới.

Thuộc tính cá nhân

Các nhà quản lý tài chính cần khá nhiều phẩm chất cá nhân để thành công trong công việc. Kỹ năng được xem xét đầu tiên là kỹ năng phân tích, để trở thành một nhà quản lý tài chính bạn cần có khả năng phân tích tình hình hoạt động của tổ chức cơ quan, đồng thời biết cách điều chỉnh sao cho hợp lý. Nhà quản lý tài chính  cũng phải làm việc tỉ mỉ có định hướng và có kỹ năng tốt về toán học để đảm bảo độ chính xác của các bản báo cáo tài chính. Kỹ năng giao tiếp thành thạo  chính là kỹ năng rất quan trọng để các nhà quản lý tài chính truyền đạt thông tin đến nhân viên và các nhà lãnh đạo một cách rõ ràng, hợp lý và chính xác.

Đạo đức nghề nghiệp

Các nhà quản lý tài chính cần có đạo đức nghề nghiệp để giúp họ điều hướng thông qua công việc và trách nhiệm khác nhau. Họ có thể dành nhiều năm để xem xét các báo cáo tài chính với vị trí là kế toán hoặc nhân viên tài chính trước khi thăng tiến làm quản lý tài chính. Trong suốt khoảng thời gian bận rộn, chẳng hạn như thời gian thuế hoặc khi đến hạn báo cáo hàng quý, họ có thể phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường để đáp ứng kịp thời hạn. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu kinh nghiệm cụ thể trong ngành vì mỗi ngành nghề đều có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng khác nhau. Và những yêu cầu này thường hướng các nhà quản lý tài chính tham gia những khóa đào tạo để duy trì sự thay đổi thủ tục trong ngành tài chính và kế toán.

Sự nghiệp và lương bổng

Theo Văn phòng thống kê lao động, số việc làm của nhà quản lý tài chính được dự đoán tăng trưởng 9% giai đoạn 2010-2020. Mặc dù sự tăng trưởng này chậm hơn so với mức trung bình của các ngành khác nhưng nó có thể thay đổi. Triển vọng ngành sẽ ở mức tốt nhất với những ai có trình độ và được đào tạo chuyên nghiệp vì các công ty phải tuân theo những quy định khắt khe và tìm kiếm các nhà quản lý tài chính có kỹ năng cao để giúp họ. Theo Văn phòng thống kê lao động, trong số 484.910 các quản lý tài chính ở Hoa Kỳ tính đến 2012, mức lương trung bình của họ là 123.260 đô la một năm.