Mức Lương Của Nhà Phân Tích Ngân Hàng Thương Mại

Posted by TranceM2 on

Nhà phân tích ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ kiểm tra tình trạng tài sản, đánh giá những cơ hội và đo tỉ lệ rủi ro trong những danh mục đầu tư của các ngân hàng. Họ làm việc dựa trên những báo cáo tài chính và các mô hình nhằm dự đoán lợi nhuận, họ còn đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn công tác quản lý. Các ngân hàng thương mại yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Mức độ đền bù phụ thuộc vào khu vực, kinh nghiệm và các yếu tố khác.

Lương

Văn phòng thống kê lao động phân loại các nhà phân tích ngân hàng thương mại thành một bộ phận của nhóm phân tích tài chính. Báo cáo thống kê việc làm vào tháng 5/2011 cho biết mức lương trung bình năm của nhà phân tích tài chính là 75.650 đô la. Trong đó có 25% các nhà phân tích có thu nhập thấp nhất là 57.900 đô la trở xuống, trong khi 25% các nhà phân tích có thu nhập cao là 101.120 đô la. Dẫn đầu là 10% các nhà phân tích có thu nhập vượt quá 145.580 đô la hằng năm.

Khu vực

Khu vực hay vị trí làm việc là yếu tố chính trong vấn đề lương bổng của các nhà phân tích ngân hàng thương mại. Các vùng bờ biển phía Tây và Đông Bắc thường trả cho nhân viên mức lương cao nhất. Theo Văn phòng thống kê lao động, các ngân hàng thương mại ở New York đã trả mức lương trung bình cho các nhà phân tích là 110.450 đô la, theo sau là Connecticut với 106.170 đô la và Oregon là 104.370 đô la. Ngược lại, các ngân hàng thương mại ở Nam Dakota đã trả cho các nhà phân tích mức lương thấp nhấp là 61.660 đô la hằng năm, ở mức cao hơn có Arizona là 65.660 đô là và ở Louisiana là 65.780 đô la.

Các nhân tố bổ sung

Loại hình ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong chế độ lương của các nhà phân tích. Các ngân hàng trung ương và khu vực tiền tệ là những nhà tuyển dụng quy mô lớn nhất, họ phải trả lương nhiều hơn để thu hút nhân tài và duy trì tính cạnh tranh. Các ngân hàng cộng đồng có xu hướng trả lương ít hơn vì quy mô của họ nhỏ và cung cấp ít các dịch vụ và sản phẩm. Đào tạo và bằng cấp cũng quan trọng không kém. Các nhà phân tích thường được yêu cầu chứng nhận về trình độ thạc sĩ ngành tài chính hoặc thạc sĩ quản trị kinh doanh. Theo Bản chỉ dẫn tiền lương của công ty tài chính kế toán Robert Half năm 2012, các chuyên gia phân tích phải có chứng chỉ về Kế toán viên công chúng hoặc chứng chỉ Nhà phân tích chuyên nghiệp để được mức phí bảo hiểm ít nhất là từ 5 đến 10 năm.

Triển vọng

Văn phòng thống kê lao động dự báo sự tăng trưởng mạnh mẽ đối với các nhà phân tích tài chính làm việc trong ngành ngân hàng thương mại như việc nền kinh tế nổi lên sau những cuộc khủng hoảng. Danh mục đầu tư của các ngân hàng thương mại lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng ngành này đang có dấu hiệu của sự phục hồi. Các nhà phân tích đóng một vai trò chủ chốt khi các ngân hàng toàn cầu tìm cách tái tăng trưởng tài sản và nâng cao phương án đòn bẩy và khả năng cho vay. Văn phòng thống kê lao động dự đoán mức tăng trưởng của các nhà phân tích tài chính sẽ đạt 23% giai đoạn 2010-2020, số liệu được so sánh với mức trung bình là 14% của tất cả các ngành cùng thời kỳ.