Kỹ Năng Trong Công Việc Tài Chính

Posted by TranceM2 on

 

Cho dù bạn vừa tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính hoặc là một chuyên gia lĩnh vực tài chính với hơn năm năm kinh nghiệm thì những kỹ năng chủ chốt là yếu tố vô cùng cần thiết với các ngành liên quan đến tài chính. Các chuyên gia tài chính làm việc ở nhiều khu vực bao gồm bệnh viện, cơ quan chính phủ, các công ty đầu tư, công ty quản lý và ngân hàng. Theo Văn phòng thống kê lao động, nhân viên tài chính là vị trí cấp đầu trong lĩnh vực này. Nhiều vị trí yêu cầu kinh nghiệm hơn như nhà quản lý tài chính và giám đốc tài chính của các công ty.

Kỹ năng định lượng

Các chuyên gia tài chính cần có một nguồn kiến thức sâu và rộng về toán học bao gồm việc thực hiện báo cáo tài chính, bảng cân đối và báo cáo thu nhập. Họ phải có kỹ năng đọc những thuật ngữ tài chính khác nhau và giải thích những bản báo cáo này cho các nhân viên. Nhiều công việc tài chính bao gồm xem xét báo cáo tài chính và tìm phương pháp giảm thiểu chi phí. Các công việc tài chính trong ngân hàng sẽ gồm có việc tính toán và xử lý tiền. Trong một công ty môi giới, các chuyên gia tài chính thường chịu trách nhiệm về các đơn đặt hàng mua cổ phiếu, tính toán thuế chuyển nhượng và chuyển tiền lãi cho khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp

Các công việc tài chính yêu cầu kỹ năng giao tiếp về bàn luận các chính sách cũng như thủ tục với nhân viên và khách hàng. Các chuyên gia tài chính có thể trình bày với nhân viên và giải thích về lợi nhuận hoặc thất thoát của công ty. Các vị trí tài chính trong ngân hàng hoặc công ty đầu tư bao gồm việc giao tiếp với khách hàng thường xuyên và trả lời câu hỏi liên quan đến giao dịch tài chính. Trong các cuộc họp và sự kiện, các chuyên gia tài chính cấp cao trình bày về mặt sức khỏe tài chính của công ty với các nhân viên, hội đồng quản trị và các khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng công nghệ

Trong ngành tài chính, các nhân viên thực hiện các bản báo cáo tài chính bằng cách sử dụng phần mềm tính toán và các công nghệ khác. Các chuyên gia tài chính cần có hiểu biết về việc sử dụng công nghệ để có thể truy cập và tạo ra những thay đổi với các bản báo cáo quan trọng bao gồm ngân sách, đơn hàng và tài khoản khách hàng. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng nghiên cứu cách sử dụng của những phần mềm khác nhau có thể duy trì dữ liệu tài chính và truyền tải thông tin đến các khách hàng và nhân viên.

Kỹ năng phân tích

Các chuyên gia tài chính phân tích xu hướng thị trường để đưa ra những dự báo về kinh doanh, ngành nghề và điều kiện kinh tế. Cùng với việc quản lý các vấn đề tài chính của công ty, các nhà quản lý tài chính và các nhà điều hành thực hiện phân tích dữ liệu và tư vấn cho các nhà quản lý về cách tăng lợi nhuận. Đối với các công ty đầu tư, nhân viên tài chính thường chịu trách nhiệm cho việc để xuất thời gian đầu tư đến các nhân viên, khách hàng. Họ cũng kết hợp chặt chẽ với các nhà điều hành bằng cách hỗ trợ trong việc đưa ra những quyết định về tài chính của công ty.