Những Vị Trí Công Việc Khác Nhau Trong Ngân Hàng

Posted by TranceM2 on

Nếu bạn yêu thích môi trường làm việc cùng mọi người thì một vị trí ở ngân hàng có thể là những gì bạn đang tìm kiếm. Nhiều công việc ngân hàng yêu cầu bạn gặp gỡ khách hàng mỗi ngày. Những công việc khác cho phép bạn làm việc trong văn phòng và cách xa những đường dây giao dịch. Bất kể bạn nộp đơn cho vị trí nào thì công việc bạn làm cũng sẽ tác động đến một hoặc nhiều hơn các lĩnh vực dịch vụ tài chính như tài khoản khách hàng, khoản vay mua nhà hoặc cho vay doanh nghiệp nhỏ.

Các chuyên gia phân tích tài chính

Các chuyên gia phân tích tài chính thường tư vấn những khoản đầu tư cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ví dụ, họ có thể tư vấn cho khách hàng về cổ phiếu, trái phiếu có thể tiềm năng và tăng mức lương hưu và danh mục đầu tư hưu trí. Mặc dù họ thường xuyên làm việc tại văn phòng, nhưng họ có thể làm nhiều giờ hơn. Theo Văn phòng thống kê lao động Hoa Kỳ, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu bằng cử nhân cho vị trí chuyên gia phân tích với các ngành học như Kế toán, tài chính, thống kê hoặc kinh tế. Theo Văn phòng thống kê, mức lương trung bình năm của chuyên gia phân tích tài chính là 87.740 đô la, số liệu vào tháng 5/2011.

Giao dịch viên ngân hàng

Bằng tốt nghiệp trung học được yêu cầu đối với giao dịch viên ngân hàng. Giao dịch viên ngân hàng thường là những người đầu tiên mà khách hàng tiếp xúc khi vào ngân hàng. Ngoài việc xử lý giao dịch của khách hàng (thanh toán khoản vay, gửi tiết kiệm), các giao dịch viên thường trả lời những câu hỏi, giải thích vấn đề về khoản vay và chứng nhận tín dụng của khách hàng. Những kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt là yếu tố cần thiết để trở thành giao dịch viên chuyên nghiệp. Theo Văn phòng thống kê, các giao dịch viên ngân hàng kiếm được thu nhập trung bình năm là 25.510 đô la với tháng 5/2011.

Nhân viên vay vốn

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu nhân viên vay vốn làm việc với khách hàng ít nhất có bằng tốt nghiệp trung học. Theo Văn phòng thống kê, nhân viên vay vốn làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp hoặc khách hàng thương mại thì cần có bằng cử nhân. Tùy vào nhà tuyển dụng, các nhân viên vay vốn có thể được đào tạo lại sau khi tuyển dụng. Họ hoàn tất những nhiệm vụ như gặp gỡ khách hàng để xem lịch sử tài chính và xử lý các thủ tục cho vay. Văn phòng thống kê cho biết rằng vào tháng 5/2011, các nhân viên vay vốn đã nhận mức lương trung bình là 67.960 đô la.

Nhà quản lý tài chính

Nhà quản lý tài chính phải cần ít nhất là bằng cử nhân và có từ năm năm kinh nghiệm trở lên trong nhiều vai trò dịch vụ tài chính khác (kế toán, nhân viên vay vốn). Các hình thức công việc bạn phải thực hiện bao gồm phát triển và rà soát các báo cáo tài chính và ngân sách, quản lý và kiểm toán những lợi nhuận và thất thoát của tổ chức. Họ có thể giám sát kế toán và phân tích tài chính. Theo Văn phòng thống kê, các nhà quản lý tài chính có thu nhập trung bình năm là 120.450 đô la vào tháng 5/2011.