Nghề tài chính ngân hàng

Trách Nhiệm Của Một Giao Dịch Viên Ngân Hàng

Posted by TranceM2 on

Trách nhiệm của một giao dịch viên ngân hàng có thể khác nhau tùy vào ngân hàng bạn đang làm việc và thời gian bạn làm việc tại vị trí này. Bởi vì bạn là người mà khách hàng gặp đầu tiên khi bước vào ngân hàng nên việc có khả năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tốt có thể giúp bạn thành công khi trở thành một giao dịch viên.

Giao dịch tiến trình

Các giao dịch viên ngân hàng thường làm nhiệm vụ giao dịch tiến trình cho khách hàng. Ví dụ như họ sẽ kiểm tra tiền mặt và các lệnh chuyển tiền, gửi tiền vào tài khoản của khách hàng cũng như kiểm tra yêu cầu của khách hàng. Họ cũng chịu trách nhiệm kiểm tra nhận dạng khách hàng để xác minh khách hàng có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng hay không.

Trả lời yêu cầu

Khi khách hàng gọi điện đến các ngân hàng, giao dịch viên có thể chịu trách nhiệm tìm hiểu về thông tin tài khoản khách hàng và cung cấp câu trả lời đối với những câu hỏi đó. Ví dụ như giao dịch viên thường cho khách hàng biết số dư trong tài khoản, các khoản gửi tiền mới nhất và các lệnh rút tiền sẽ xóa tài khoản của họ với hối phiếu. Tại một số ngân hàng, các giao dịch viên có thể trả lời những câu hỏi khác nhau về tài khoản có sẵn tại ngân hàng.

Giám sát nhân viên

Nếu vị trí của họ đứng đầu trong các giao dịch viên, họ sẽ giám sát những người còn lại. Ví dụ như lên lịch làm việc, đào tạo giao dịch viên mới và chấp thuận cho những yêu cầu nghỉ phép của nhân viên. Ngoài ra, nếu khách hàng có phàn nàn về dịch vụ ngân hàng hoặc quá trình giao dịch, người đứng đầu trong các giao dịch viên sẽ làm làm việc cùng với khách hàng để giải quyết vấn đề.

Sự cân bằng chi phiếu

Vào cuối ngày làm việc, các giao dịch viên sẽ đếm lại chi phiếu của mình và bảo đảm rằng cân bằng giữa số tiền họ bắt đầu làm trong ngày và những giao dịch họ tiến hành với khách hàng. Nếu như chi phiếu không cân bằng, các giao dịch viên sẽ làm việc thêm giờ để tính toán lại các giao dịch và tiền mặt cho đến khi các chi phiếu cân bằng với nhau.

Cân nhắc

Theo Cục thống kê lao động của Hoa Kỳ, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu các giao dịch viên ngân hàng có ít nhất bằng tốt nghiệp trung học. Văn phòng thống kế lao động cũng cho biết mức lương trung bình năm của các giao dịch viên ngân hàng là 24.590 đô la vào tháng 5/2011. Hơn nữa, ngành giao dịch viên ngân hàng được dự đoán sẽ tăng trưởng xấp xỉ 1% giai đoạn 2010-2020. Một phần thiếu sự tăng trưởng có thể vì các ngân hàng thường sử dụng máy giao dịch tự động và nhiều khách hàng đang có xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến.